Factuurvoorwaarden [+ 5 must-have clausules]

Factuurvoorwaarden [+ 5 must-have clausules]

De kleine lettertjes op de achterkant van een factuur. Iedereen kent die wel maar moet ik daar nu echt van wakker liggen? Toch wel. Goede afspraken maken goede vrienden. Algemene voorwaarden scheppen klaarheid bij lastige situaties zoals laattijdige betaling, een...